Asutajaliikmed

seisavad: Urmas Ude, Elery Kakko, Kersti Ude, Maie Sarjas, Ants Vaigla ja esireas: Koidula Kakko, Ants Lindsalu, Tiina Leeben

Mittetulundusühingu Vaiatu Küla Seltsi asutamiskoosoleku protokoll

Vaiatus, 18.novembril 2000.a.

Asutamiskoosolek algas kell 12:00, lõppes 13:30.

Asutamiskoosolekust võtsid osa: Kersti Ude, Elery Kakko, Koidula Kakko, Maie Sarjas, Ants Vaigla, Tiina Leeben, Ants Lindsalu ja Urmas Ude.

Koosoleku juhatajaks valiti Ants Lindsalu, protokollijaks Tiina Leeben.

Kinnitati järgmine päevakord:

  1. Asutamislepingu sõlmimine.
  2. Seltsi põhikirja kinnitamine.
  3. Juhatuse esimehe ja liikmete kinnitamine.
  4. Revisjonikomisjoni valimine.

1. Asutamislepingu sõlmimine

Asutamiskoosolekust osavõtjad otsustasid sõlmida mittetulundusühingu Vaiatu Küla Selts asutamislepingu. Asutajad on Kersti Ude, Elery Kakko, Koidula Kakko, Maie Sarjas, Ants Vaigla, Tiina Leeben, Ants Lindsalu ja Urmas Ude.

2. Seltsi põhikirja kinnitamine

Asutajaliikmetele jagati kätte Seltsi põhikirja projekt. Asutajad kinnitasid ühehäälselt Seltsi põhikirja.

3. Juhatuse esimehe ja liikmete kinnitamine

Ants Lindsalu tegi ettepaneku kinnitada ametisse 3 juhatuse liiget.
Koidula Kakko tegi ettepaneku valida nooremad küla elanikud – Elery Kakko, Tiina Leeben ja külavanem Ants Lindsalu.
Otsustati: Kinnitada Vaiatu Küla Seltsi juhatuse liikmeteks Elery Kakko, Tiina Leeben ja Ants Lindsalu. Juhatus omavahel valis Seltsi esimeheks Elery Kakko.

4. Revisjonikomisjoni valimine

Ants Lindsalu tegi ettepaneku valida revisjonikomisjoni 2 liiget – Maie Sarjas ja Kersti Ude.
Otsustati: Valida Vaiatu Küla Seltsi revisjonikomisjoni Maie Sarjas ja Kersti Ude.

Ants Lindsalu
Koosoleku juhataja

Tiina Leeben
Protokollija