Tiina Leeben

Tiina Leeben: “Küllap olen kõige jakobsonlikuma vallalehe toimetaja”

Põline tormalane Tiina Leeben on juba üle viieteistkümne aasta toimetanud oma kodukandi ajalehte Torma Teataja. Kogenud ja kindlate tööpõhimõtetega vallalehe tegija peab väga vajalikuks koolitust, mis eile Pajusis linna- ja vallalehtede toimetajatele korraldati.

Kui oluliseks ja vajalikus taolisi koolitusi peate?
Sellised õppepäevad on loomulikult vajalikud ja kasulikud, sest lektoriteks on ju oma ala professionaalid. Möödunud aastal osalesin Põltsamaal toimunud koolitusel, siis sai ka rohkesti uut infot ja kogemusi teiste omavalitsuste lehetegemistest. Mul on olemas ka väikelehtede tegemise käsiraamat, mida ikka vahetevahel loen.
Kuivõrd mõjutavad Torma Teataja ilmumist üleüldised majandusraskused ?
Torma Teataja ilmub edasi, kuid kui tavaliselt ilmub meil igal aastal kaksteist ajalehenumbrit, siis seoses eelarvekärbetega näeb tänavu trükivalgust veel vaid viis ajalehte. Ilmumisajad olenevad selleski, kas on olulisi uudiseid ja teateid, mis vajavad kiiresti avaldamist. Ühtlasi arvestame seda, et käesolev aasta on valimisteaasta.
Mis põhimõtetel erakonnad ajalehes pinda saavad?
Anname igale poliitilisele ühendusele võrdsed võimalused oma informatsiooni ja reklaami avaldada. Nii on ju aus.
Millal Torma Teataja ilmuma hakkas?
Torma Teataja hakkas ilmuma 1994. aastal. Siis trükiti seda üksiklehena ja väiksemas tiraažis. 2004. aastast ilmub vallaleht aga ajalehe Vooremaa vahelehena. Maakonnaleht, mille vahel on Torma Teataja, viiakse kõikidesse meie piirkonna postkastidesse. Teatud koguse ajalehti jätan ka vallamajja, et neid soovijatele vajadusel jagada. Torma Teataja on inimestele tasuta.
Kuidas algasid Teie suhted ajakirjandusega? Ehk olete ise mõne ajalehe kirjasaatja olnud?
Kui vallas tekkis mõte oma ajalehte välja anda, siis sain mina üsna juhuslikult selle toimetajaks-kokkuseadjaks. Küllap langes valik mulle ka seetõttu, et töötasin tollal sekretärina. Sekretärile laekub aga pidevalt infot ja nii saab kiiremini kokku ka ajalehes avaldamiseks sobiliku ja tarviliku materjali. Ise olen aga artikleid kirjutanud võrdlemisi harva.
Mida peaks Teie hinnangul ennekõike arvestama, et valla rahvas saaks head kodupaiga lehte lugeda ?
Vallaleht peaks ikka oma valla nägu olema. Ajalehte oleme püüdnud teha selliselt, et oleks kajastatud nii koolide, lasteaedade kui kultuuriasutuste tegemised, samuti ettevõtete käekäik ja seltside tegevus. Meie ajalehes on ka juubilari- ja persooniveerg, mida ma pole teistes sellistes lehtedes seni kohanud. Esmatähtsaiks peame mõistagi kohalikke sõnumeid. Kui kuskil midagi olulist juhtub, siis püüame ikka sellest ajalehes kirjutada. Põhjalikult oleme valgustanud valla suursündmusi: puhkpilliorkestrite festivali ToPoF, Jakobsoni talupäeva, Võtikvere raamatupäeva ja külapäevi.
Valla elanikele anname teada vallavolikogus ja -valitsuses vastu võetud tähtsamatest otsustest ja määrustest. Kindlasti jälgime, et kajastamist leiaksid Torma, Sadala ja Vaiatu ettevõtjate teemad. Aeg-ajalt leidub uudised ka väljastpoolt vallapiire.
Mida vallakodanikud oma ajalehest kõige rohkem ise lugeda soovivad? Kas tagasisideharjumus on välja kujunenud?
Nurisemist pole just kuulnud. Pigem kiidetakse meie ajalehe sisukust ja mitmekülgsust. Tore oli kuulda kolleegilt sõnumit, et Kuristalt pärit proua kiitis väga meie ajalehte. Möödunud aastal korraldasin ka küsitluse, et teada saada, mida valla elanikud ajalehest lugeda sooviksid. Vastajaid oli aga ainult paar. Mis teha. Ehk on siin põhjus eestlasele ja ennekõike maainimesele omases tagasihoidlikkuses.
Olen näiteks kuulnud, et mõnigi mees või naine on maha laitnud mõtte temast persoonilugu kirjutada?
Inimesed on tõesti üldiselt tagasihoidlikud ja mitmed on isikuloo kirjutamisele kategooriliselt vastu. Ütlevad, et mul pole midagi rääkida ja mis minust ikka kirjutada. Samas leidub neidki, kes loo kirjutamisega hõlpsasti nõustuvad.
Kas autoreid ja kirjasaatjaid ikka jätkub ?
Torma Teatajas kirjutavad nii vallaametnikud kui ka kultuuri ja külaliikumise eestvedajad. Eriti aktiivseteks autoriteks on lasteaia ja koolide õpetajad. Näiteks on väga hea koostööpartner Torma Põhikooli inglise keele õpetaja ja näiteringi juhendaja Ülle Säälik. Huvitavaid lugusid ilmub ka õpilastelt. Kord pakkusin välja ka rubriigi “Kodanik pajatab…” Sellesisulisi jutte saadeti aga toimetusse ainult paar.
Küll aga ei saa kurta, et ajalehes materjali väheseks jääb, vahel kipub seda koguni nii palju olema, et tuleb otsustada, mida võtta, mida jätta. Kui ruumipuudusel midagi avaldamata jääb, informeerin sellest loo autorit. Juttu jätkub nii palju, et fotod ei taha kuidagi ära mahtuda. Olen üritanud Torma Teatajas vältida nende teemade kajastamist, mis juba Vooremaas või mõnes teises meediaväljaandes jutuks olnud.
Kuivõrd mõjutab Torma Teataja sisu ja väljanägemist Carl Robert Jakobsoni vaim?
Kindlasti on Jakobsoni pilk ja vaim lehel peal. Iga ajalehe numbri esiküljel on meie valla tunnuslause “Adra ja sulega Jakobsoni vaimus”. Torma vallas korraldatakse Jakobsoni kõnevõistlust ja populaarne on igakevadine talulaat. Neid sündmusi kajastatakse ka ajalehes. Ju siis olengi kõige jakobsonlikuma omavalitsuslehe toimetaja.
Kas ajaleheveergusid kasutakse ka tänuavaldusteks?
Tänatakse ikka. Näiteks laste sõidutamise eest ekskursioonidele on tänatud bussifirma omanikku ja juhti Harri Luhta. Samuti on tänu avaldatud ürituste korraldamist toetanud ettevõtjaid ja taluperemehi. Tänusõnu on jagatud kultuuriürituste sponsoritele ja tulbidele abilistele.
Millised võimalused on Torma Teatajas reklaami avaldamiseks?
Reklaam kuulub vallalehe juurde. Kohalikud inimesed on reklaami avaldamisega tagasihoidlikumad. Reklaamipinda saavad kaugemate paikade firmad aga mõõduka tasu eest.
Torma Teatajas ilmunud fotode autor olete enamasti Teie. Kas fotograafia on pigem kohustus või hobi?
Nii ühte kui teist. Olen aastaid pildistanud olulisi sündmusi ja ühel või teisel põhjusel silmapaistvaid inimesi erinevatest põlvkondadest. Nii on tekkinud fotokogu, milles pilte alates üheksakümnendate aastate algusest kuni tänaseni. Mõned pildid pärinevad aga veelgi kaugemast ajast. Koos ajastuga on aga muutunud piltide säilitamise viis. Kui algul sai pildid kogutud albumitesse, siis viimastel aastatel salvestatakse need CD-dele ja arvutisse.
Millist tulevikku ootate-loodate Torma Teatajale, kui lähtuda sellest, et omavalitsusleht on kultuurinähtus, mis eeldab nii traditsioonidega arvestamist kui ka arengut?
Usun, et pärast mõõnaperioodi üleelamist jätkub Torma Teataja väljaandmine ikka vanas headuses. Vaieldamatult jääb vallaleht tulevikuski kohalike tööde-tegemiste kajastajaks. Samas püüame aga oma ajalehte ka huvitavamaks muuta eelkõige mõne uue ideega.
Tiina Leebeni CV
Sündinud Tormas
Haridus: Mustvee I Keskkool. Erialased täienduskoolitused Haldusjuhtimise Instituudis ja Personalijuhtimise Keskuses. Praegu õpib ATAK/Sisekaitseakadeemia linna- ja vallasekretäride õppes
Töötanud Jõgeva Tarbijate Kooperatiivis kaubandustöötajana. Oktoobrist 1989 RSN Torma Külanõukogu sõjaväearvestuslaua töötaja, sekretär ja praegu Torma vallavalitsuse kantselei vanemspetsialist.
Ühiskondlik tegevus: Vaiatu Küla Seltsi asutajaliige ja esinaine, Jõgeva Kodukandi Ühenduse liige ja Jõgevamaa Koostöökoja asutajaliige
Pere: tütar Leila õpib Tallinna Tehnikaülikoolis, Jane Lähte Gümnaasiumis.

JAAN LUKAS