Projektid aastal 2019

Käsitöötubade loomine Vaiatu rahvamajja. Ühistegevustega Vaiatu ja Torma piirkonna rahvarõivaalaste käsitööoskuste suurendamine. Kangastelgede hankimine käsitööoskuste arendamiseks.

Vaiatu Küla Selts sai 2019. aastal esitatud projektiga Leader meetmest toetust Vaiatu rahvamajja käsitöötubade loomiseks.
Projekti mõte sai alguse sellest, et Vaiatu kandis on juba mõnda aega tuntud huvi Torma kandi rahvusliku käsitöö vastu. Suur soov oli ise õppida ja ka teistele õpetada meie piirkonnale omaseid rahvusliku käsitöö alaseid teadmisi: mis meile on omane, kuidas neid asju tehakse, millised on värvid, mustrid ja töövõtted ning ärgitada saadud teadmisi kasutama uute, tänapäevaste toodete tegemiseks.
Vastloodud käsitöötubades on nüüd võimalik neid asju ette võtta nii, et käsitööharrastajad saavad oma pooliku töö või materjalid käsitöötuppa jätta ja endale sobival ajal edasi tegutsema tulla.
Käsitöötoad loodi rahvamaja teisele korrusele ruumidesse, mida me kolhoosiaegse pärandina kutsusime “kinoruumiks ja Lenini toaks”. Nimetatud ruumid olid tööde planeerimise ajal täiesti kasutamiskõlbmatud, lagedest rippus vana värvi latakaid, laed olid niiskuskahjustusega, ahjud lagunenud jne. Mõned aastad tagasi oli selts riigieelarvelise toetuse abil „Lenini toas” välja vahetanud aknad, sest ka need olid pärit rahvamaja ehitamise ajast 1965. aastal ning täiesti katkised.
Esimeses etapis tehti ruumide vahele ukseavad ja lõhuti välja kasutuskõlbmatud ahjud. Edasi said seinad ja laed uued katted, tehti uued elektrilahendused, küttesüsteemid, põrandad. Lõpuks veel krohviti trepikäigu seinad ja kaeti trepp plaatidega.

Käsitöötubade avamise pidu oli 2. veebruaril 2020 kell 15.

Käsitööhuviliste soovil sai juba talvel alus pandud uutele projektidele, mille eestvedajaks on samuti Vaiatu Küla Selts.
Leader meetmest rahastuse saanud projekti „Ühistegevustega Vaiatu ja Torma piirkonna rahvarõivaalaste käsitööoskuste suurendamine” koostööpartneriks on MTÜ Torma Kultuur ning sisuks on Torma piirkonna rahvarõivapärandi tutvustamine ning käsitöövõtete õpetamine ning uutmoodi kasutamisele innustamine. Peatselt algavad Vaiatu käsitöötoas selleteemalised õpitoad.

Vaiatu Küla Seltsi projekti Kangastelgede hankimine käsitööoskuste arendamiseks on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Projektiga hangiti Vaiatu käsitöötuppa 120 cm kudumislaiusega kangasteljed koos lisavarustusega. Kangastelgedel kudumise alane õpe järgneb käsitöötoas toimuvatel kursustel.

Kolme omavahel seotud koostöö- ja investeeringuprojekti toetas ka Jõgeva vallavalitsus mittetulundusühingute projektitoetustega.

 

Fotod: