Milvi Härma

In memoriam
Milvi Härma
19.09.1931-16.07.2006

Kaugel kui unede
armastus lehvib,
Naeratab mühade kaar,
Allikad mängivad,
kauguste kullas
Õitseb sinine saar.

Ernst Enno

Õitsvate siniste saarte poole on igaveseks teele asunud tormalaste armastatud muusikaõpetaja Milvi Härma. Õpetaja Milvi Härma alustas koorijuhi- ja muusikapedagoogina tööd endises Kohtla-Järve rajoonis Mäetagusel, kus ta töötas rahvamaja juhatajana ning muusikaõpetajana ja koorijuhina. C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli muusikaõpetajana alustas ta tööd 1. oktoobril 1972 ja lahkus töölt seoses pensionile jäämisega 3. augustil 1987. Õpetaja Härma tunnid olid töötihedad, huvitavate metoodiliste võtetega ja hästi näitlikustatud. Ta oli alati kursis kõige uuega, mis õpetajale vajalik ning täiendas end pidevalt kursustel. Õpetaja Härma kasvatas oma õpilastes kodukoha- ja loodusearmastust, ilumeelt ning sõprustunnet, tehes seda kõike kuulmise, nägemise ja tegevuse kaudu. Tema õpilaste töötulemused olid alati head. Õpetaja Härma oli heade organisaatorivõimetega, nõudlik ja täpne. Klassijuhatajana organiseeris ta oma õpilastele rohkesti teatrikülastusi ja kohtumisi huvitavate inimestega. Tema klass oli ikka kõikjal esireas. Muusikaõpetajana oli ta kooliväliste ürituste aktiivne organisaator ning muusikalise osa juht. Populaarsed olid tema montaažid, omaloomingulised laulud ja saatemuusika. Õpetaja Härma juhendas kooli lastekoori, poistekoori, mudilaskoori ja mitmeid ansambleid. Esineti rajooni laulupidudel ja konkurssidel ning vabariiklikel laulupidudel. 1982.aastal omistati lastekoorile III kategooria. Õpetaja Härma tegi ära suure töö muusikakabineti sisustamisel, valmistades hulga näitlikke vahendeid — õppematerjale ja kogudes erialast uudiskirjandust. Õpetaja Härma esines mitmete metoodiliste sõnavõttudega muusikaõpetajate ainesektsiooni koosolekutel. Koolitöö kõrvalt juhendas ta kogu aja täiskasvanute ja ka laste muusikaringe valla rahvamajades. Tema juhendamisel tegutsesid Rääbisel ja Vaiatus mitmed muusikakollektiivid — meeskoor ja meesansambel, naisansambel, naistrio, lasteansamblid ning memmede laulu- ja tantsuansambel “Hõbe”. Milvi Härma töötas hinge ja südamega, nõudlikult. Ta püüdis saavutada võimetele ja oskustele vastavat parimat taset. Oma elurõõmu, sooja huumori ja suurepärase suhtlemisoskusega liitis ta laulu abil inimesi. Rõõmu muusikast ja koosolemisest nautisid nii esinejad kui kuulajad arvukatel kontsertidel Torma vallas ja Jõgeva maakonnas. Eriti aktiivselt tegutses ansambel “Hõbe”. Milvi Härma eestvõttel loodi sõprussuhteid kaugemate eakate inimeste klubidega. Esineti Intsikurmus, Mäetagusel, Laekveres, Tudulinnas, Pagaril ja mujalgi. Lauldes ununes aastate koorem ja hajusid murepilved. Tunti kaaslaste lähedust ja toetust. Torma Vallavalitsus on Milvi Härma kauaaegset innukat muusikategevust tunnustanud valla aurahaga. Milvi Härma toimik sisaldab veel paljude erinevate organisatsioonide tänu- ja aukirju. Õpetaja Milvi Härmale kuulub paljude õpilaste ja kolleegide kustumatu tänu unustamatute kaunite hetkede eest.

Nüüd õit ́svad kodus valged ristikheinad,
Tuul mängib lillelõhnaga –
Mu ümber sala laulvad vaiksed leinad …

Ernst Enno

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool
Torma Vallavalitsus
Vaiatu Rahvamaja ja
Vaiatu Küla Selts

Torma Valla Teataja Nr 7 (95) 22. august 2006