Sadala Sinilille pidu 04.2015

Sinilille pidu

Juba 11 aastat on Sadala Põhikooli hoolekogu korraldanud Sinilillepidu Sadala kandi lastele ja lapsevanematele. Sel aastal toimus pidu Vaiatu rahvamajas 29. aprillil. See on pidu, kus hoolekogu tunnustab lapsi, kes on olnud tublid tundidevälisel ajal, ja tervitab lapsi, kes on pärit Sadala piirkonnast ning alustavad sügisel kooliteed. Sellel päeval antakse tunnustuskiri õpilaste poolt heaks õpetajaks valitud õpetajale. Seekord sai hea õpetaja tunnustuskirja õpetaja Evelii Viik.
Täname toetajaid, tänu kellele me seda pidu iga aasta oleme saanud korraldada. Suur osa neist on olnud meile toeks kõik need 11 aastat.

Torma Valla Teataja Nr 3 (164) 19. mai 2015