Projektid aastal 2014

“Heakorratöödeks vahendite soetamine”

Vaiatu Küla Selts sai 2014. aastal LEADER-meetme raames Jõgevamaa Koostöökojalt toetust projektile “Heakorratöödeks vahendite soetamine” summas 3599.10 eurot

“Lava korda”

Vaiatu Küla Selts sai 2014. aastal Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Kohaliku Omaalgatuse Programmist toetust projektile “Lava korda” summas 1100.- eurot Vaiatu rahvamaja juures oleva välilava katuse remondiks.

“Vaiatu kogukonnaköök”

Vaiatu Küla Selts sai 2014. aastal projektiga “Vaiatu kogukonnaköök” rahastuse summas 23070.- eurot. Projekti abil remonditakse
köögiruumid, uuendatakse sisustus ning tunnustatakse Vaiatu kogukonnaköök Veterinaar- ja Toiduametis.