Jõgeva valla arengukava muutmise eelnõu avalik arutelu Vaiatus

Kõik huvilised on oodatud osalema Jõgeva valla arengukava 2018-2028 muutmise eelnõu avalikule arutelule!

Arengukava muutmise eelnõu on avalikustatud valla kodulehel ajavahemikul kuni 9. novembrini 2020, ettepanekuid selle kohta saab esitada kuni 9. novembrini 2020 vallavalitsuse kantseleisse ja teenuskeskustesse või e-posti aadressil info@jogeva.ee .